تاريخ روز : دوشنبه 02 بهمن 1396

سامانه اطلاع رساني سهامداران ماشين سازي اراك

  

سهام كاركنان

 

 

پرسنل محترم بازنشسته شركت مي توانند جهت انجام امور سهامداري روزهاي شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 الي 13 به دفتر امور سهام واقع در شهرصنعتي - خيابان بنفشه بالا - بالاتر از مدرسه شهداي آلومينيوم مراجعه فرمايند.